top of page

Choose your pricing plan

  • Брэндинг / Маркетинг

    45,000₮
    Every week
    Брэнд бол таны бизнесийн онцлог, мөн чанар юм. Маркетинг гэдэг нь санаа, бараа, үйлчилгээний үзэл баримтлал, үнэ тогтоох, сурталчлах, түгээх үйл явцыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл явц юм.
    Valid for 2 weeks
bottom of page