top of page

유료 플랜 선택

  • Брэндинг / Маркетинг

    45,000MNT
    1주 주기
    Брэнд бол таны бизнесийн онцлог, мөн чанар юм. Маркетинг гэдэг нь санаа, бараа, үйлчилгээний үзэл баримтлал, үнэ тогтоох, сурталчлах, түгээх үйл явцыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл явц юм.
    2주간 유효
bottom of page